Mudita vzw

(Mee) Genieten door te geven.

Wil je mee helpen of zoek je vrijblijvende informatie?

Wij zoeken diverse medewerkers om onze projecten mee te helpen realiseren.Heb je ervaring met sociaal werk, psychologische ondersteuning, mindfulness of yoga, secretariaatswerk, websites bouwen of wil je gewoon op een zinvolle manier een deel van je vrije tijd besteden aan het helpen van anderen?

Stuur dan een mail naar projecten@mudita.be

Onze missie

Delen met hulpbehoevenden. Zonder oordeel. Zonder discriminatie.

De vereniging heeft tot doel om vanuit een menselijke bewogenheid mensen te helpen in concrete noden zonder onderscheid van geloof, overtuiging, afkomst, leeftijd, geslacht of voorgeschiedenis.

Statuten art. 3

Hiertoe worden volgende activiteiten ontplooid:

- Het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven voor maatschappelijk en geestelijk welzijn,

- Het daadwerkelijk ondersteunen van kansarmen of hulpbehoevende personen,

- Het ontplooien of ondersteunen van vormende of maatschappelijk relevante activiteiten,

- Het samenbrengen en groeperen van hulpverleners,

 

 

- Bouwen aan maatschappelijke emancipatie en solidariteit tussen vermogenden en minder-vermogenden door promotie in media, uitgeven en verkopen van publicaties, verkopen van publiciteitsruimte in haar uitgaves en op haar websites, het verlenen van adviezen, geven van opleidingen en consult, in de breedste zin van het woord, aan verenigingen, besturen, scholen, particulieren en kansarmen,

- Het ondersteunen van scholen, organisaties of individuele hulpverleners die in het kader van het maatschappelijk doel van de V.Z.W hulpbehoevenden helpen.