ONDERSTEUNEN &

BRUGGEN BOUWEN

Onze missie

01.

— Ondersteunen

Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven voor maatschappelijk en geestelijk welzijn.

Daadwerkelijk ondersteunen van kansarmen of hulpbehoevende personen.

Ontplooien of ondersteunen van vormende of maatschappelijk relevante activiteiten.

02.

— Bruggen bouwen

Organisaties,  hulpverleners en donateurs verbinden en synergieën ontwikkelen.

Maatschappelijke emancipatie: effectief bouwen aan solidariteit tussen vermogenden en minder-vermogenden.

Verlenen van advies en oplossingen.

 
03.

— En helpen

Financiële steun aan scholen, andere hulporganisaties en hulpverleners.

Crisisopvang voor personen die in een crisismoment en in afwachting van de normale hulpkanalen directe hulp nodig hebben.

Zelfredzaamheid activeren via zelfontwikkeling.

 

Project in de kijker : zorgboerderij DE GOOIKENSHOEVE te Ertvelde

Meer en meer jongeren geraken psychisch en vaak ook maatschappelijk op de dool, vinden geen toekomstperspectief meer en komen in problematische leefomstandigheden terecht.

De Gooikenshoeve biedt een zinvolle dagbesteding in een zorgboerderij als complementair aanbod bij de bestaande zorgvoorzieningen.

Dat deze werking zeer waardevol blijkt en een kantelpunt kan teweegbrengen in het welzijn en de evolutie van de jongeren zie je in dit 7 minuten filmpje hiernaast.

Of lees hier het interview met oprichter Luc De Backer.

“MUDITA” betekent in het Sanskriet :
(Mee-) Genieten door te Geven

OndERSTEUNEN & Bruggen bouwen

Mudita ondersteunt organisaties die een schitterende expertise opgebouwd hebben en jaar na jaar bewijzen dat hun maatschappelijk doel het verschil maakt in hun doelgroep. Mudita verleent financiële steun zonder zich te moeien met hun werking of structuur. Waar zij dit zelf wensen kunnen we adviezen verlenen, structurele hulp of hen in contact met andere organisaties om synergieën te ontwikkelen.

FEESTVARKEN =

Kinderen uit gezinnen in armoede een fijne verjaardag bezorgen met een echt leuk verjaardagspakket.

Feestvarken geeft een pakket met een verjaardagscadeau van 30€, traktaties om uit te delen in de klas en benodigdheden om een feestje te organiseren voor vriendjes.

WITH LOVE by Ferre =

Een langdurig ziekenhuisverblijf is voor niemand leuk maar zeker niet voor kinderen.

With Love by Ferre fleurt de kamers helemaal op. Zij zijn ervan overtuigd dat een knusse en huiselijke sfeer het genezingsproces bevordert.

EIGEN SOCIALE PROJECTEN

Direct hulp bieden omdat het NU niet kan wachten

 

Crisis opvang

Slachtoffers van huiselijk geweld, personen die hun huis verloren, personen die de toegang ontzegd zijn tot hun huis, … kiezen niet zelf het moment van deze crisis. Dikwijls zijn zij in nood juist op een moment dat de reguliere diensten gesloten, niet bereikbaar zijn of niet onmiddellijk een oplossing kunnen bieden. Mudita zorgt voor een tijdelijke crisis opvang van 1 dag op een plek om tot rust te komen zodat de reguliere diensten daarna deze personen verder kunnen helpen.

 

Mentale hulp

Mentale nood gaat dikwijls hand in hand met de onmogelijkheid dit financiëel te dragen. Een bezoek aan een psycholoog wordt niet terug betaald en de wachtlijsten voor gratis hulp zijn soms ellenlang. Geselecteerde klinische psychologen hebben van ons een budget gekregen om naar hun eigen inzicht personen te ondersteunen. Mudita betaalt in dat geval tot 90 % van de kost voor een langdurige behandeling.

Mudita beheert ook 3 websites over positief leven, mindfulness en een gids voor hulp. Bij Mindfulness-nieuws.eu krijgt met tot 60 bezoekers per dag die nuttige zelfhulp artikels bekijken of downloadbare MP3’s om zelf te beluisteren.

 

Sponsoring

In acute nood helpen wij mensen direct. Een terminale patient opgenomen in het hospitaal ver van de echtgenote ? Mudita zorgde voor een permanente Skype-verbinding.

Een patientje in afwachting van “Bednet” een tijdelijke audio/video verbinding bezorgen om de lessen te volgen.


Een hut om tot rust te komen op school? Onze directe aankoop zorgde voor een directe oplossing.

Mudita sponsort cursussen, individueel of in groep, voor of aan mensen die door zelfontplooiing zichzelf mentaal willen wapenen.

 
Mudita vzw werkt uitsluitend met eigen financiële middelen en is hiermee onafhankelijk van overheidsgelden.Onze statuten en de Belgische wetgeving voorzien dat wij conform de wettelijk opgelegde beperkingen als vzw commerciële activiteiten ontplooien waarbij de winst integraal ingezet wordt voor de realisatie van onze sociale doelstellingen. (meer informatie)
Scroll naar boven